برنامه نویسی c

عنوان : برنامه نویسی c
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت a و b را از کاربر بگیرد. اگر ضلع مربع درونی بیشتر یا مساوی ضلع بیرونی بود با چاپ عبارت !Wrong order و اگر اختلاف اعداد داده شده زوج نبود با عبارت !Wrong difference خطا را اعلام کند و در غیر این حالات مربع توخالی متناظر را بکشد.

منظور از مربع توخالی، مربعی به ضلع a است که مربعی به ضلع b از درون آن کم شده است.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!