openjl

عنوان : openjl
گروه درخواست : گرافیک کامپیوتری (photoshop - flash و ... )
شرح درخواست :

دریک پروژه openjlکه طراحی شده که دارای یک درب است اگربخوایم درب بازوبسته شه بااستفاده ازکدام تابع اینکارانجام میشه؟؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!