سوال فوری

عنوان : سوال فوری
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تعدادی عدد را از ورودی دریافت و تعداد اعداد مضرب 5 و یا مضرب 7 را در خروجی نمایش دهد.(آخرین عدد ورودی صفر است)


برنامه ای بنویسید که معدل 100 دانشجو را دریافت کند سپس تعداد معدل های بالاتر از 17 را در خروجی نمایش دهد.

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت و تعداد ارقام فرد آن را در خروجی نمایش دهد.

برنامه اي بنويسيد که مجموع n جمله اول سري زير را برگرداند

!s=1+2!+3!+....+n


شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...