نحوه کست صفحه نمایش به تلوزیون

عنوان : نحوه کست صفحه نمایش به تلوزیون
گروه درخواست : امنیت و شبکه
شرح درخواست :

چطوری با کابل شبکه ( بدون اینترنت )
هرکسی که به شبکه مودم ما متصل بود بتونه از لبتابش صفحه اش رو شیر کنه رو tv ?

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!