سوال کدنویسی++c

عنوان : سوال کدنویسی++c
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

باسلام کدنویسی کامل این سوالی که میخوام بگم روبه زبان ++cمیخوام

برنامه ای بنویسید که تعدادی عددازورودی خوانده درآرایه ای قراردهد سپس به کمک تابعی مقداری درآرایه جست وجو کند

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...