مسیریابی هاب در متلب

عنوان : مسیریابی هاب در متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

سلام من پروژه مسیر یابی هاب خریداری کردم متاسفانه از بخشی از تابعfitness ایراد ارگومانی میگیره با توجه به اینکه با این برنامه تاکنون کار نکرده ام امکان رفع ایراد در خط سوم و متغیر nc وجود داره ممنون میشم راهنمایی بفرمایید sol=fitness(sol,data)

Nc=data.Nc;
dis=data.dis;
FixCost=data.FixCost;
DisCost=data.DisCost;

x=sol.x;


D=zeros(Nc,1);
IDX=zeros(Nc,1);for i=1:Nc
[D(i),IDX(i)]=min(dis(i,:)./x);
end


Z=sum(x.*FixCost)+sum(D*DisCost);sol.fit=Z;
sol.x=x;
sol.info.Par=[D IDX];
sol.info.D=D;
sol.info.IDX=IDX;
sol.info.SelectHub=find(x==1);

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!