سوال برنامه نویسی

عنوان : سوال برنامه نویسی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

یک ماتریس صفر و یک داریم میخواهیم تعداد مناطق مسکونی را(یک های بهم پیوسته) پیدا کرده و پر جمعیت ترین را مشخص کنیم برنامه به صورت بازگشیتی بنویسید.
پیوستگی در چهار جهت اصلی میباشد.


پاسخ کارشناس

با سلام
متاسفانه در مهلت زمان مقرر شده هیچ یک از کارشناسان ما پاسخی برای سوال شما نیافتند شما میتوانید به ازای آن یک سوال رایگان در همین صفحه مطرح کنید

با تشکر
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1397/10/22

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!