مشکل در انتقال پاورقی endnotes

عنوان : مشکل در انتقال پاورقی endnotes
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

با سلام
پاورقی یک سند ورد را به صورت چند ستونه به endnote تبدیل کرده ام اما به دلیل تعداد زیاد پاورقی چند صفحه می باشد در صفحه اول شماره ها از ستون سمت راست شروع می شود اما در صفحات بعد شماره ها از ستون سمت چپ می باشد.
چگونه در سایر صفحات نیز شماره گذاری از ستون سمت راست شروع کنم؟

ص اول
-------------------
1 4
2 5
3 6

ص دوم
--------------------
10 7
11 8
12 9


پاسخ کارشناس

با سلام
روی پاورقی که چپ هست کلیک کنید
ابتدا وارد بخش (View) در ورد شوید
در کشوی این پنجره از منوی Footnotes گزینه Footnote Separator را انتخاب کنید.
بعد در تب Home رفته و روی راست‌چین یا چپ‌چین بزنید


با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام
روی پاورقی که چپ هست کلیک کنید
ابتدا وارد بخش (View) در ورد شوید
در کشوی این پنجره از منوی Footnotes گزینه Footnote Separator را انتخاب کنید.
بعد در تب Home رفته و روی راست‌چین یا چپ‌چین بزنید


با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏ چین، راست‏ چین یا وسط‏ چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام

برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب نمایید.
سپس به قسمت references رفته، show note را کلیک کنید.
از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید.
حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک و آن را انتخاب کنید.
از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r یا ctrl+e برای جابه‏جا کردن جداکننده استفاده کنید. می‏توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی به این صورت عمل کنید: خط را انتخاب نموده، از قسمت home آن را چپ‏چین، راست‏چین یا وسط‏چین کنید

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17


پاسخ شما

با سلام
تمام مراحل فوق را به انجام رساندم اما موفق نبود
لطفا در صورت امکان فایل ضمیمه را بررسی بفرمایید
مشکل پاورقی در ص 19 و درج پاورقی های صفحه دوم از ستون سمت چپ است

توسط علی عندلیب در تاریخ 1398/12/17

فایل ضمیمه : 726834015_yyyysyysys19.docx

پاسخ شما

لطفا فایل ارسالی بنده را حذف بفرمائید

توسط علی عندلیب در تاریخ 1398/12/17


پاسخ کارشناس

با سلام
با عرض پوزش مطلبی برای بنده ارسال نشده است

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1398/12/17

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...