حل سوالات معماری کامپیوتر

عنوان : حل سوالات معماری کامپیوتر
گروه درخواست : مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ( کار با زبان های verilog و vhdl)
شرح درخواست :

برای تشکیل یک حافظه ی 1m*8 به چند تراشه حافظه ی 512k*2 و چند تراشه ی مالتی پلکسر یا دیکدر اضافه با چه ابعادی نیاز است ؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...