سیمولینک متلب

عنوان : سیمولینک متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

چطوری قرار دادن منبع ولتاژ یا جریان کنترل شده با جریان یا ولتاژ و مقدار دهی آن ها هر کاری میکنم بعد از ران پیام میده

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...