ویرایش متن متغیر در پایتون

عنوان : ویرایش متن متغیر در پایتون
گروه درخواست : پایتون ( python )
شرح درخواست :

درود.
من متنی دارم که به صورت u062f نوشته شده و در متغیر به صورت u062f نمایش داده میشود.
قصد دارم یکی از ها حذف شده تا در پایتون سه متن متغیرم را د نمایش دهد.
مثال:
a="u062f"
print(a)
در اینجا متن چاپ شده u062f میباشد اما اگر:
a="u062f"
print(a)
در اینجا متن چاپ شده حرف د میباشد.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...