کسلی و تنبلی

عنوان : کسلی و تنبلی
گروه درخواست : سوالات روانشناسی
شرح درخواست :

من همیشه گسلم و نمیتونم کارهایی که تصمیم دارم انجام بدم و دائم احساس خستگی دارم کارهایی هست که دلم میخواد انجام بدم مًثل نماز خوندن و ورزش کردن و.. ولی هیچ وقت نتونستم بصورت مداوم انجام بدم احساس میکنم یه چیزی منو به صندلی چسبانده انگار فلج شدم چکارکنم

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...