برنامه نویسی گیت and وorدر ++c

عنوان : برنامه نویسی گیت and وorدر ++c
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

۱ برنامه ای بنویسید که تمام ورودی های ممکن یک گیت or دو ورودی را دریافت کرده و خروجی مربوطه را نمایش دهد.
۲ برنامه بنویسید که تمام ورودی های ممکن یک گیت and دو ورودی را دریافت کرده و خروجی مربوطه را نمایش دهد
ممنون میشم راهنمایی کنید

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!