برنامه نویسی پایتون

عنوان : برنامه نویسی پایتون
گروه درخواست : پایتون ( python )
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید یک عدد از کاربر بگیرد و شکل مشابه زیر را ایجاد کند ستون 3 تعداد 1/4 عدد وارد شده ستون 2 نصف عدد وارد شده و ستون یک به تعداد عدد وارد شده است

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...