فلوچارت

عنوان : فلوچارت
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

فلوچارتی که سه ضلع مثلثی را خوانده و مشخص کند مثلث قائم الزاویه هست یا خیر؟


پاسخ شما

پاسخ را شما بدهید

توسط علی آزادنیا در تاریخ 1399/11/01

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!