سؤالات پایتون

عنوان : سؤالات پایتون
گروه درخواست : پایتون ( python )
شرح درخواست :

1_برنامه ای در پایتون بنویسید که یک عدد سه رقمی 986 ودومین عدد بزگ آن را چاپ کند هشت 2_برنامه ای بنویسید در پایتون که عدد n را بگیرد وحاصل جمع زیر را محاسبه کندs=1!+2!+3!+…+N!

3_برنامه ای بنویسید در پایتون که یک عدد مثل n ویک عدد مثل m را بگیرد ارقام آخر n را با m جایگزین کند عدد جدید را بدست آورید واز عدد قبلی کم کنید ودر f بریزید اگر f تام باشد yes وگرنه no را چاپ کند فرض می کنیم m از n کوچکتر است (مثلا: f=4689-4623=66)

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...