دعوای والدین

عنوان : دعوای والدین
گروه درخواست : سوالات روانشناسی
شرح درخواست :

دختری ۲۴ ساله هستم والدینم از دوران کودکی ام باهم مدام دعوا میکردند ، ولی کار به کتک کاری نمیکشد معمولاا و لی سر هر موضوع کوچکی بحث راه می اندازند ، گاهی احساس میکنم اگر من فلان کار را کرده یا نکرده بودم شاید دعوا راه نمیافتاد سوال من این هست که چرا هنوز نمیتوانم به دعوایشان بی تفاوت باشم و وقتی با فریاد بحث میکنند به شدت استرس میگرم ایا من مشکل دارم ؟چون مطمئنا در همه خانواده های دعوا هست

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!