برنامه نویسی زبان c خیلی فوری

عنوان : برنامه نویسی زبان c خیلی فوری
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد غیر از عدد ۹ را بگیرد به توان ۴ رسانده و مجموع آن را محاسبه نماید

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...