من همیشه عقلم حاکم روم و هیچ

عنوان : من همیشه عقلم حاکم روم و هیچ
گروه درخواست : سوالات روانشناسی
شرح درخواست :

من همیشه عقلم حاکم روم و هیچ زمان از خود بی خود نمیشم نه زمان رقصیدن و...روابط جنسی و...این قضیه باعث شده به مشکل بخورم از زنم جدا شدم بخاطر همین قضیه زنم رابطه ی وحشیانه ازم میخواست نمیتوانستم چون از خود بی خود نمیشدم

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!