برنامه نویسی به زبان سی ++فوری

عنوان : برنامه نویسی به زبان سی ++فوری
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامهاي بنويسيد كه يك عدد صحيح مثبت را از كاربر دريافت نمايد و هر رقم آن را به همان اندازه چاپ كند.
ارقام عدد غير تكراري ميباشند.
نكته: بالاترين خروجي مربوط به رقم يكان است

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...