امتیاز به کاربر

عنوان : امتیاز به کاربر
گروه درخواست : پایتون ( python )
شرح درخواست :

برنامه ای که دو عدد یک رقمی را یه صورت تصادفی تولید کند ، سپس کاربر حاصل جمع دوعدد را به صورت حدسی وارد کند اگر درست بود ۵ امتیاز اضافه شود اگر غلط بود ۲ امتیاز کسر کند این برنامه در داخل حلقه تکرار شود تا زمانی که کاربر عدد ۱- (منفی یک ) را بعنوان جواب وارد کند .

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...