برنامه نویسی c(عدد چاپ کن)

عنوان : برنامه نویسی c(عدد چاپ کن)
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه‌ای بنويسيد كه یک عدد صحيح را که تعداد ارقامش مشخص نيست از کاربر گرفته و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند.

ورودی
در یک خط عدد به شما داده می‌شود. طول عدد از ۱۰۰ کوچکتر است.

خروجی
به ازای هر رقم ابتدا خود آن رقم به همراه ‍: را چاپ کرده سپس به تعداد آن رقم از همان رقم چاپ کنید.

مثال
ورودی نمونه ۱
50943

خروجی نمونه ۱
5:55555
0:
9:999999999
4:4444
3:333

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...