کد نویسی این سوال 👇

عنوان : کد نویسی این سوال 👇
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه بنویسید که معدل و نام ۱۰ دانشجو را دریافت و در ارایه ذخیره نماید و سپس نام ۳ نفر برتر را در خروجی نشان دهد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...