برنامه نویسی سی شارپ

عنوان : برنامه نویسی سی شارپ
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامهاي بنويسيد كه هزينه روزانه يك ماه شما را دريافت كرده، در يك آرايه ذخيره كند. سپس هزينه
ماهانه و ميانگين هزينه روزانه شما را محاسبه كرده، نمايش دهد. سپس تعداد روزهایی که هزینه روزانه
بیشتر از میانگین شدهاست را محاسبه کرده و نمایش دهد.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...