سخت سخت

عنوان : سخت سخت
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :


برنامه‌ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی بخواند و مجموع ارقام آن را در b قرار دهد. خروجی b امین عدد اول پس از n است.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت a و b را از کاربر بگیرد. اگر ضلع مربع درونی بیشتر یا مساوی ضلع بیرونی بود با چاپ عبارت Wrong order! و اگر اختلاف اعداد داده شده زوج نبود با عبارت Wrong difference! خطا را اعلام کند و در غیر اینصورت مربع توخالی متناظر را بکشد.

منظور از مربع توخالی، مربعی به ضلع a است که مربعی به ضلع b از درون آن کم شده است.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...