سوال متلب

عنوان : سوال متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که x و y را بگیرد. تا زمانی که x بر y بخش پذیر باشد، یدونه به مقدار x اضافه کند.


پاسخ شما

لطفا پاسخ را بگویید

توسط زهرا رجایی در تاریخ 1400/10/05

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!