سوال c#

عنوان : سوال c#
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

کلاسی به نام time بنویسید که یک زمانسنج ایجاد کند. این کلاس باید توابعی برای نمایش زمان به صورت ساعت و دقیقه و ثانیه نمایش دهد. کلاس باید یک کورنومتر ایجاد کند.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...