سوال برنامه نویسی زبان سی

عنوان : سوال برنامه نویسی زبان سی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

1- برنامه ای بنویسید که یک ماتریس به ابعاد دلخواه را بخواند، و ميانگين سطر دوم كه بزرگتر از 24 هستند و بزرگترين عدد عناصر ستون سوم را محاسبه و چاپ کند.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...