برنامه نویسی

عنوان : برنامه نویسی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که تمام اعدادی بین 1000 تا 1200 که بر 9 بخش پذیر است را نمایش می دهد (عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر 9 قابل قسمت باشد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...