برنامه نویسی پایتون

عنوان : برنامه نویسی پایتون
گروه درخواست : پایتون ( python )
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که سری نمایش هیستوگرام (Histogram) اعداد را نمایش دهید. برای نمایش از کارکتر ستاره (*) استفاده نمایید.

الف) با استفاده از دریافت عدد از ورودی

ب) با استفاده تعریف یک لیستی که از قبل درست شده است. مقادیر تک تک اعضای لیست (به صورت عدد و صحیح هستند) را گرفته و هیستوگرام را نمایش دهد.

مثال: هیستوگرام اعداد ۱ تا ۱۰ با استفاده از کارکتر + (صرفا برای مثال هستش هر عددی میتواند باشد و پشت سر هم نباشد)

1 +
2 ++
3 +++
4 ++++
5 +++++
6 ++++++
7 +++++++
8 ++++++++
9 +++++++++
10 ++++++++++

⭕️ نکته : لیست را میتوانید از قبل بصورت دستی در برنامه ایجاد کرده باشید. این مسئله باید دو برنامه جداگانه تحویل داده شود که قسمت الف و ب را انجام داده باشد. مجاز به استفاده تکرار کننده رشته نیستید که از علامت * استفاده می‌شد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...