امتحان برنامه نویسی متلب

عنوان : امتحان برنامه نویسی متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که نمرات ۵درس را برای ۲۰ دانشجو دریافت کرده و تعداد نفراتی که در هر درس نمره قبولی را کسب نکرده اند را نشان بدهد و در پایان با رسم یک نمودار سه بعدی اطلاعات نمرات دانشجویان در ۵درس را نمایش دهد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!