پایتون

عنوان : پایتون
گروه درخواست : امنیت و شبکه
شرح درخواست :

تابعی بنویسید که رشته ای به عنوان ورودیی از کاربر گرفته و به جای حروف پر تکرار ان * بگذارد و اگر دو حرف با تعداد تکرار یکسان وجود داشته باشد به جای ان equal number چاپ کند
مثال:
ورودیی :
sepehr
خروجی:
s*p*hr

لطفاً اگه میشه کدی که باید بزنم رو بگید🙏

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!