ازدواج

عنوان : ازدواج
گروه درخواست : سوالات روانشناسی
شرح درخواست :

جه سوالهایی را قبل از ازدواج بایداز همسر آیندم بپرسم ؟


پاسخ کارشناس

با سلام
به جز توافقاتی که خانواده ها می کنند شما باید سوالهایی که برای خودتان اهمیت دارد شامل این شش سوال باشد :
1-برنامه ریزی درسی وشغلی و کلا نوع زندگی در آینده
2-مسائل مالی
3-نحوه ی ارتباط
4-خلق و خو
5-از نظر پزشکی و بهداشتی
6-مراسم ازدواج

با تشکر ،
پاسخگوی شماره 61
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 61 در تاریخ 1395/05/14


پاسخ کارشناس

با سلام
به جز توافقاتی که خانواده ها می کنند شما باید سوالهایی که برای خودتان اهمیت دارد شامل این شش سوال باشد :
1-برنامه ریزی درسی وشغلی و کلا نوع زندگی در آینده
2-مسائل مالی
3-نحوه ی ارتباط
4-خلق و خو
5-از نظر پزشکی و بهداشتی
6-مراسم ازدواج

با تشکر ،
پاسخگوی شماره 61
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 61 در تاریخ 1395/05/14

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!