تمرین نرم افزار متلب

عنوان : تمرین نرم افزار متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که برای ماتریس[A=[1 3 5; 68 10; 12 14 0
الف-خروجی آن سطر اول و دوم باشد
ب-ابعاد ماتریس A را مشخص کنید


پاسخ شماتوسط ابراهیم نوعی در تاریخ 1396/10/22


پاسخ شما

چی شد پاسخ؟؟؟؟

توسط ابراهیم نوعی در تاریخ 1396/10/22


پاسخ کارشناس

با سلام
الف:
A(1:2,:)
ب : [m,n]=size(A)

[m,n]=
size(A)

با تشکر ،
رقیه قلیپور
پاسخیاب

توسط رقیه قلیپور در تاریخ 1396/10/23

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!