عکس

عنوان : عکس
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

سلام
مجازات دادن عکس لختی خودم به یک نامحرم در قانون ایران چیست؟


پاسخ کارشناس

با سلام

صرف نشان دادن عکس نامشروع به دیگری مجازات ندارد مگر اینکه این کار را به صورت گسترده انجام دهید که طبق قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375 میباشد

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1397/02/26

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...