چگونگی اتاق کودک

عنوان : چگونگی اتاق کودک
گروه درخواست : سوالات فنگ شویی
شرح درخواست :

از نظر فنگشویی چه اصولی باید در اتاق کودکانمون رعایت کنیم ؟


پاسخ کارشناس

با سلام
همیشه عکسی شاد را از والدین در اتاق کودکان بگذارید
تخت کودکان را با بزرگترین دیوار اتاق تنظیم کنید
تخت دو نفر هیچ گاه استفاده نشود و در صورت امکان هر کودکی اتاق خودش را داشته باشد
بخشی از اتاق کودکان را به فضای آموزشی آن کدودک اختصاص دهید
اتاقش را به یک فضای کاملا سالم تبدیل کنید
اتاقش را پاکسازی کنید و به او کم کم یاد بدهید که باید خودش اینکار را انجام دهد
با رنگ نور و کاردستی به اتاقش شادی ببخشید
رنگ اتاق کودکان باید انژی دهنده و توانفرسا باشد
در صورت امکان جهت اتاق پسرها را شرق یا شمال و دخترها راغرب یا جنوب

با تشکر ،
پاسخگوی شماره 61
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 61 در تاریخ 1395/06/11

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!